Божић: Јасно смо истакли да је Србија за мир и стабилност