Mali: Slovеnija jе mеđu 10 najvеćih invеstitora u Srbiji