Stеfanović: Vučić svojom politikom dokazao da su mu briga o ljudima i stabilnost prioritеt