Град Београд и држава улажу у развој ловста и туризма