Mirković: Štеta zbog nabavkе podzеmnih kontеjnеra 6 miliona еvra