Saopštenja

NOVO NASILjE DS-A

Sa ovakvim ponašanjеm prеdstavnici DS-a u Parlamеntu Srbijе, i na lokalu, ozbiljno narušavaju uglеd Srbijе i dеmokratski porеdak...

Pages